Nasz adres internetowy: https://www.fundacjagrazynyosband.pl.

Szanujemy Państwa prywatność.
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów i Kontrahentów oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Administrator danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA GRAŻYNY OSBAND, ul. Norberta Barlickiego 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521746099, Regon: 384637808, KRS: 0000807232.

Gdzie przechowujemy Państwa dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
Dostęp do danych ma tylko i wyłącznie administrator danych. Nigdy nie przekazujemy danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy FUNDACJA GRAŻYNY OSBAND.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujecie oraz kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Dostęp do Państwa danych ma tylko i wyłącznie administrator danych w celu kontaktowania się z Państwem oraz prowadzenia działań marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odpowiedzi na e-maila od Państwa oraz brakiem możliwości kontaktu z Państwem. Państwa dane przetwarzamy przez okres kontaktu z Państwem, okres świadczenia usług, także przez okres wymagany przepisami prawa, jeśli przepisy prawa będą do tego obligowały administratora danych.

Pliki cookies
Strona internetowa www.fundacjagrazynyosband.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są małymi informacjami tekstowymi, które nasza strona zapisuje na dysku Państwa komputera lub w pamięci Państwa urządzenia mobilnego. Dzięki nim rozpoznajemy Was i monitorujemy ruch na stronie. Identyfikacja odbywa się bezosobowo – są to dane dotyczące tylko i wyłącznie sposobu oraz formy korzystania z naszej strony.
Cookies w żaden sposób nie uszkadzają plików i systemu w Państwa urządzeniu. Celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność i funkcjonalność.
Wyświetlana informacja na temat plików cookies informuje Państwa o ich stosowaniu na naszej stronie. Zgoda na ich wykorzystywanie zamknie komunikat i zapamięta Państwa akceptację, dzięki czemu pasek ten nie będzie pojawiać się przy kolejnych Państwa wizytach. W każdej chwili mają Państwo możliwość usunąć pliki cookies lub zrezygnować z wykorzystywania ich przez naszą stronę z poziomu swojej przeglądarki. Więcej informacji na ten temat zmiany ustawień cookies znajdziecie Państwo w menu pomocniczym Waszej przeglądarki internetowej.

Jakie przysługują Państwu prawa?
Macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zmiany, sprostowania, żądania usunięcia, wniesienia sprzeciwu, bycia zapomnianym, zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie będzie dotyczyło przypadków danych przetwarzanych przed zgłoszeniem tego żądania, a także przypadku, gdy na administratorze danych będzie ciążył prawny obowiązek dalszego przetwarzania danych osobowych przez okres wynikający z przepisów prawa.

Jak Państwo mogą korzystać ze swoich praw?
Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne, które będą odpowiadały na pytania dotyczące powyższych kwestii. Skontaktować się Państwo możecie z nami pod adresem: biuro@fundacjagrazynyosband.pl.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważacie Państwo, iż administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możecie Państwo się z nami skontaktować. Macie też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: biuro@fundacjagrazynyosband.pl.